Moja własna Astronomia

Radioastronomia

Podstawy Radioastronomii.

Widzimy świat wokół nas, ponieważ oczy reagują na światło widzialne, które stanowi fragment pełnego widma promieniowania elektromagnetycznego. Obiekty na Ziemi i w kosmosie emitują prócz światła widzialnego także inne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego, którego nie może zobaczyć ludzkie oko i jest nim m. in. promieniowanie fal radiowych. Pełen zakres promieniowania emitowanego przez obiekt nazywa się jego spektrum elektromagnetycznym. W radioastronomii naukowcy mogą badać zjawiska astronomiczne, które często są niewidoczne w widzialnej części widma elektromagnetycznego. Jest to badanie ciał niebieskich, które emitują fale radiowe. Dzięki różnym technikom radioastronomii, astronomowie mogą obserwować mikrofalowe promieniowanie tła i jest to promieniowanie, które jest pozostałością sygnału narodzin naszego Wszechświata w Wielkim Wybuchu. Mogą oni również badać "Dark Ages" - okres przed powstaniem pierwszych gwiazd Karl Guthe Janskyi galaktyk, oraz badania pierwszych generacji galaktyk. Radioastronomowie analizują i badają czarne dziury, które żyją w sercach większości galaktyk. Ponieważ fale radiowe przenikają pył, naukowcy używają techniki radioastronomii w tych regionach Wszechświata, w których nie mogą być zastosowane obserwacje wizualne. Sytuacje takie mają miejsce w rejonach gdzie rodzą się nowe gwiazdy i planety. Fale radiowe również pozwalają astronomom śledzić położenie, gęstość i ruch wodoru, który stanowi trzy czwarte zwykłej materii we Wszechświecie. Jest to fascynująca gałąź astronomii, która pochłonęła wielu astronomów i to nie tylko zawodowych astronomów. Najważniejszą osobą dla radioastronomii by Karl Guthe Jansky pracował w Bell Telephone Laboratory w 1932 roku. Badania naukowe skierowane w stronę rentgenowskich układów podwójnych, gaz gwiezdny, gwiazdy neutronowe zwane pulsarami, pozostałości po wybuchach supernowych, i wiele innych.Chcesz zobaczyć, w którą stronę patrzą radioteleskopy na świecie?

Ten złożony obraz Whirlpool Galaxy Messier M51 wynika, z emisji radiowej wodoru (niebieski kolor) obraz ten znacznie wykracza poza, widzialne spektrum emitowane przez gwiazdy wchodzące w jej skład. Obraz jest własnością NRAO AUI, J.Uson